SERVIS : 724 880 828

Rozvody vody a odpadů

V rámci našich služeb se specializujeme na instalaci a údržbu rozvodů vody a odpadů. Bez ohledu na velikost a typ projektu jsme schopni provést spodní ležatou kanalizaci, která zahrnuje jak dešťovou, tak splaškovou kanalizaci. Navíc se zaměřujeme na profesionální rozvody odpadů a vody v sociálním zázemí, abychom zajistili optimální funkčnost a hygienické podmínky pro uživatele. Naše služby zahrnují také instalaci a údržbu dešťových svodů, abychom přispěli k účinnému odtoku srážkové vody.