SERVIS : 724 880 828

Servis

Servis a údržba
Společnost TOP TEAM, s.r.o. poskytuje profesionální servisní prohlídky měřících a regulujících zařízení a systémů minimálně jednou ročně. Pravidelně kontaktujeme naše zákazníky, kteří jsou evidováni v našem systému, a domluvíme si s nimi termín pro servisní zásah jejich zařízení. Pravidelný servis zajišťuje bezproblémový chod měřících a regulujících spotřebičů a minimalizuje riziko následných poruch.

 

Uvedení do provozu
Pro správné uvedení měřících a regulujících zařízení do provozu je nezbytná spolupráce s odbornou firmou, která má platné oprávnění a technickou způsobilost. Naši vyškolení technici provádějí uvedení do provozu zařízení konkrétního výrobce a disponují platnými osvědčeními pro práci s plynovými a elektrickými zařízeními. Autorizované spuštění zařízení je rovněž nutnou podmínkou pro zachování záruky. Po uvedení do provozu obdržíte protokol o provedeném uvedení do provozu a zaregulování měřícího a regulujícího zařízení, který vám vytiskneme přímo na místě.
 

Měření a regulace
V oblasti měření a regulace je stále větší poptávka díky postupující automatizaci a chytrým zařízením. Společnost TOP TEAM, s.r.o. je schopna navrhnout a implementovat systém měření a regulace přesně na míru vašim potřebám, abyste měli plnou kontrolu nad svými zařízeními a topným systémem. Nabízíme možnost ovládat více topných větví, včetně vytápění, podlahového topení, VZT (ventilace, zvlhčování, tepelné čerpadlo) a například ohřevu TUV (teplé užitkové vody). Naše služby jsou vhodné jak pro rodinné domy, tak i pro střední a velké kotelny.

Našim klientům zajišťujeme také vizualizaci jejich topných systémů přímo na PC. Můžete si tak snadno monitorovat a ovládat různé parametry a provoz topení prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní. To vám umožní efektivně spravovat a optimalizovat spotřebu energie.
 

Dalším benefitem našich služeb je dálkové chybové hlášení přímo na váš mobilní telefon. Pokud se vyskytne jakýkoli problém s měřícím a regulujícím zařízením, okamžitě obdržíte upozornění prostřednictvím mobilní aplikace. To vám umožní rychlou reakci a případnou intervenci, což snižuje riziko přerušení provozu a škodlivých důsledků.
 

Navíc, pro maximální pohodlí a kontrolu, nabízíme možnost ovládání vašeho plynového kotle pomocí aplikace přímo ve vašem telefonu. Můžete snadno nastavit teplotu, režim topení nebo provádět jiné úpravy přímo z pohodlí vašeho mobilního zařízení, a to odkudkoli a kdykoli.
Společnost TOP TEAM, s.r.o. je vaším spolehlivým partnerem v oblasti servisu, měření a regulace. Naše zkušenosti a odbornost nám umožňují poskytovat komplexní a kvalitní služby, které přispívají k bezpečnému a efektivnímu provozu vašich zařízení. Kontaktujte nás a rádi vám poskytneme další informace nebo se domluvíme na servisní prohlídce a implementaci moderních měřících a regulujících systémů pro váš podnik.
 

Objednávky, info tel.: 724 880 828